Eliteholds Regler

ENERGY, INFINITY, BEYOND & DIVINE

Eliteholds Regler

Disse 4 elitehold udtages ved audition. Vores elite regler er fundamentet for, at vi kan køre konkurrencehold på eliteplan. De giver danserne de allerbedste betingelser for at danse på højt niveau, og kunne konkurrere mod eliten i de danske og internationale danseturneringer. 

Udover danseteknikken, lærer vores elever færdigheder som kan bruges i mange andre sammenhænge end dans: Respekt for  hinanden, dedikation, punktlighed, vindermentalitet, kammeratskab og forståelsen af at være et ”hold” med alt hvad det indebærer. 

MEN de her ting kommer ikke af sig selv – det kræver et tæt samarbejde mellem  danseskolen, danseren og forældrene. Inden du tilmelder dig audition, så skal både danser og forældre læse ALT dette grundigt igennem og blive enige om som familie, om det er et projekt, I har lyst og mulighed for  at være en del af. 

Opfylder man ikke vores krav om mødepligt, hjemmetræning, deltagelse i alle træningslejre og konkurrencer, kan man blive sat af holdet. Det samme kan ske, hvis det viser sig, at danseren ikke er klar til niveauet (både mentalt og fysisk) efter sæsonstart – eller hvis danserens niveau falder i løbet af sæsonen. Sker det så vil man blive indkaldt til en samtale, hvor vi sammen kan finde en passende løsning, hvilket evt. kan betyde henvisning til en plads på et af vores øvrige konkurrencehold.

Kan man ikke deltage i en konkurrence pga. skade/andet så er man forpligtet til at låne kostumet ud til en eventuel  reserve danser. Tilrettelser af kostumet kan forekomme.

Vores indbyrdes kommunikationsplatform foregår i en lukket facebookgruppe. Det er derfor et krav, at minimum én forælder pr. danser har en facebook-profil, som man er villig til aktivt at bruge til dette formål – det er her al vigtig planlægning og koordinering foregår. På juniorholdene forventes det ligeledes af danserne. Ofte kræves der hurtige svar fra jer.

Mødepligt 

På eliteholdene ENERGY, BEYOND og INFINITY er der to ugentlige træninger: Teknik (1 time) og træning på deres  konkurrencedans (1,5 time). På DIVINE er der de samme to ugentlige træninger + holdet: “Step up Advanced” hvor der undervises på eliteniveau i forskellige stilarter. Der er mødepligt på alle tre træninger! Dvs. hvis du er småsyg/småfeber/skadet så møder du alligevel op og overværer træningen, så du ikke går glip af vigtig info.
Du melder heller ikke afbud, fordi du har fødselsdag eller er inviteret til klassefest/ skolefest/ andet. Større enkeltstående begivenheder som fx bryllup/konfirmationer, kan der gives fri til, men instruktøren skal informeres direkte om dette – og i god tid.  Afbud gives aldrig i en  facebookgruppe,  men direkte til instruktøren på messenger med uddybende årsag.
Det er netop her, danserne lærer, hvad det betyder at være  et hold. Det er nemlig sjældent dén, der ikke er med til træning, der lider nogen nød, men det gør resten af  holdet! De mangler deres holdkammerat og skal bruge ekstra tid til næste træning på, at instruktøren skal gentage det, de lærte sidste gang – altså forsinker man hele holdets udvikling!

Bliver man meget syg på dagen (høj feber/opkast) skal instruktøren altså have besked i så god tid som  muligt inden undervisningsstart, da den planlagte undervisning måske ikke kan gennemføres, hvis alle ikke er til stede. 

Der bliver ført fraværsregistrering til alle træninger, og man vil blive kaldt til samtale, hvis der er grund til bekymring. Man kan blive udelukket fra konkurrence, hvis der er for meget fravær – eller blive sat af holdet. I stedet vil man få tilbudt en plads på et hold uden mødepligt – men ikke nødvendigvis en plads til dette holds konkurrencer (alt efter hvornår i sæsonen, det sker).

Rejser er heller ikke gyldig grund til udeblivelse af konkurrencer, opvisninger eller træningslejre. Er der en planlagt rejse allerede inden audition, skal dette stå på din ansøgning. Rejser planlagt efter audition godtages ikke som gyldigt afbud til en konkurrence/ opvisning/ træningslejr. Sker dette, vil man blive sat af holdet.

Konkurrencer i Udlandet – Børn & Junior

Så snart datoer for enten EM eller VM i indeværende sæson kendes, så meldes datoerne ud og vi deltager selvfølgelig. Som elitedanser er det obligatorisk at deltage i internationale konkurrencer på lige fod med de danske. Både dansere og forældre skal være indforståede med deltagelse i minimum én konkurrence i udlandet i løbet af sæsonen. 

Kan man af personlige årsager ikke deltage i udenlandske konkurrencer, så skal man ikke søge ind på et elitehold, men i stedet vælge et af vores meget øvede hold. 

Økonomien til sådan en tur kendes af gode grunde ikke, dette skal man være indforstået med. Vi vil – med hjælp fra forældre – søge sponsorater til danserne,  men der skal forventes en udgift. Sponsoraterne dækker som udgangspunkt kun dansere, trænere og øvrigt nødvendigt crew fra danseskolen. Som udgangspunkt skal man som ledsager forvente at betale fuld pris. Ofte afholdes konkurrencerne i østlandene, hvor hotel, mad mv. heldigvis er billigt. En styregruppe bestående af en medarbejder fra Ahm Dance Studio samt frivillige forældre vil sammen finde de skarpeste priser på bus og hotel. På børneholdet ser vi helst, at der medfølger en ledsager pr. danser. På juniorholdene må man gerne rejse uledsaget. 

Træningslejre & Ekstratræninger

Ikke kun på eliteholdene, men på alle danseskolens konkurrencehold er træningslejrene obligatoriske og en forudsætning for at gå på holdet! Du skal derfor ikke tilmelde dig vores audition, hvis du allerede nu kan se, at du ikke kan deltage i træningslejrene. Datoerne meldes ud fra start på de enkelte holdbeskrivelser her på hjemmesiden, og der kan under ingen omstændigheder gives fri til disse, da det vil være umuligt at indhente det forsømte. Kan man ikke deltage i træningslejre, kan man altså ikke gå på holdet. Reservér dagene i kalenderen med det samme, du har fået en plads på et hold!

Herudover kan der blive tale om ekstratræninger, hvis instruktøren vurderer, at der er behov for dette i løbet af sæsonen. Ekstratræningerne er gratis men også obligatoriske, dvs. man gør alt, hvad man kan for at deltage i disse. Har man andre (meget) vigtige planer, vil instruktøren gøre sit bedste for at lægge det på en dag og et tidspunkt hvor hele holdet kan deltage. Vi forventer hurtigt svar i facebook-grupperne, da det er afgørende for hele holdet.

Turneringer

Det forventes, at man som elitedanser deltager i ALLE turneringer. På ansøgningsskemaet er alle datoer anført, her skal du krydse af, om du kan deltage eller ej. Sørg derfor for at forhøre jer med konfirmationsdatoer i nær familie, inden du krydser af, så der ikke efterfølgende kommer afbud, vi ikke kan acceptere. Planen for turneringer og andre  arrangementer i sæson 24/25 står desuden på hjemmesidens kalender. På den måde kan I som familie planlægge rejser mv. udenom de weekender, hvor der er turneringer. Reservér dagene i kalenderen med det samme! Alle vores elitehold deltager i: Kaufmann Cup, Danmark Danser & DM i Showdance.

Alle forældre skal være indstillet på at hjælpe til både ifht. kørselsordninger, transport og opstilling af  eventuelle rekvisitter, håropsætning, makeup mm.

Udover turneringer vil der måske komme tilbud om diverse opvisninger i Randers. Det forventes, at man så vidt muligt deltager i disse. Vi ved godt, det kan være sværere, når datoerne ikke er meldt ud på forhånd. Men vi forventer, man  forsøger sit allerbedste for at få det passet ind.

Hjemmetræning 

Vores elitedansere får efter betaling udleveret et træningsprogram, som er en skabelon, de selv skal udfylde med de træningsvideoer, der er linket til. På den måde bliver træningen både sjov og nem at gå til derhjemme, fordi danseren har indflydelse på træningsprogrammet. Som elitedanser skal man både have  god kondition, smidighed og styrke i kroppen, for at kunne holde tempoet og niveauet hele dansen igennem, samt udføre bevægelserne sikkert og teknisk korrekt.
Derfor SKAL de altså hjemmetræne! Herudover forventer vi naturligvis, at danserne øver sig på koreografien derhjemme i ugens løb. Er der  noget, der er svært, så kan man altid kontakte træneren, så vil der altid være hjælp at hente i form af en telefonsamtale/video/andet. 

Elitedanserne skal grundlæggende have LYSTEN til at ville arbejde målrettet med sin dans. Både koncentreret i timerne – men også derhjemme. Det er også forældrenes ansvar at følge op på, om de får trænet derhjemme, og være med til at minde dem om det, hvis jeres barn sløser med træningen!

Holdleder

Alle vores elitehold har desuden en holdleder (forælder), som har det overordnede  koordineringsansvar samt opkrævning af penge til konkurrencetøj, deltagergebyrer til konkurrencer, indkøb af tøj/ mv. Holdlederen skal ikke stå med opgaverne alene, og kan derfor også uddelegere opgaver til  de andre forældre på holdet. Til turneringer er det en fælles forældreopgave at få pigerne samlet til opvarmning og mødetider med instruktøren. I samarbejde med instruktøren aftales det, hvornår der skal samles penge ind til diverse.

Fortrydelsesret

Læs vores handelsbetingelser. Der er ikke 14-dages fortrydelsesret på vores elitehold. Når der er betalt, så har man bundet sig for sæsonen. Denne regel har vi på eliteholdene, da danserne er optaget ved audition, og dermed optager en plads for andre, der har fået et afslag. 

Når man tilmeldes konkurrencedans (uanset niveau), så binder man sig til hele sæsonen. Du bestemmer selv, om du vil betale for hele sæsonen én gang og opnå rabat – eller om du vil betale af to omgange. Skulle du mod forventning udmelde dit barn i løbet af sæsonen, så vil du stadig skulle betale for sidste del af sæsonen, da dit barn optager en plads for en anden, som gerne ville have haft en plads på vores populære konkurrencehold.

Hvis vi finder en reservedanser, der kan overtage pladsen, så er pladsen gratis for reservedanseren. Udmelder du dit barn, så tilhører kostumet (inkl. sko mm.) danseskolen, således at vi frit kan råde over det og få det tilpasset en eventuel reservedanser. Kostumet skal afleveres på danseskolen umiddelbart efter udmeldelsen. Udmeldelse kan kun ske ved skriftlig henvendelse på [email protected]

Vores Eliteholdsregler er udfærdiget med bistand fra advokat Christian Norup Hostrup, Advokatfirmaet Vingaardshus.