Spring til indhold

Eliteholds-vilkår 2023-2024

Forventninger til dansere og forældre på ENERGY, INFINITY, COBRA INC. & ICONS

Disse 4 elitehold udtages alle ved audition, og det er alle super dedikerede dansere (og forældre), som  prioriterer dansen højt. Derfor er det vigtigt, I ved, hvilke forventninger vi har til både dansere og forældre,  så vi giver danserne de allerbedste betingelser for at kunne konkurrere mod eliten i de danske  danseturneringer. For at kunne gøre dét, så kræver det et godt samarbejde med hjemmet.  

Vores elever lærer færdigheder som kan bruges i mange andre sammenhænge end dans: Respekt for  hinanden, punktlighed, vindermentalitet, kammeratskab og forståelsen af at være et ”hold” med alt hvad  det indebærer. MEN de her ting kommer ikke af sig selv – det kræver et tæt samarbejde mellem  danseskolen, danseren og forældrene. Inden du tilmelder dig audition, så skal både danser og forældre  læse dette grundigt igennem og blive enige om som familie, om det er et projekt, I har lyst og mulighed for  at være en del af.  

Disse 4 elitehold udtages alle ved audition, og det er alle super dedikerede dansere (og forældre), som  prioriterer dansen højt. Derfor er det vigtigt, I ved, hvilke forventninger vi har til både dansere og forældre, så vi giver danserne de allerbedste betingelser for at kunne konkurrere mod eliten i de danske  danseturneringer. For at kunne gøre dét, så kræver det et godt samarbejde med hjemmet.  

Vores elever lærer færdigheder som kan bruges i mange andre sammenhænge end dans: Respekt for  hinanden, punktlighed, vindermentalitet, kammeratskab og forståelsen af at være et ”hold” med alt hvad det indebærer. MEN de her ting kommer ikke af sig selv – det kræver et tæt samarbejde mellem  danseskolen, danseren og forældrene. Inden du tilmelder dig audition, så skal både danser og forældre  læse dette grundigt igennem og blive enige om som familie, om det er et projekt, I har lyst og mulighed for  at være en del af. Opfylder man ikke vores krav om mødepligt, hjemmetræning, deltagelse i alle træningslejre og konkurrencer kan man blive sat af holdet. Det samme kan ske, hvis det viser sig at danseren ikke er klar til niveauet (både mentalt og fysisk) efter sæsonopstart – eller hvis niveauet falder i løbet af sæsonen. Sker det så vil man blive indkaldt til en samtale, hvor vi sammen kan finde en passende løsning, hvilket evt. kan betyde henvisning til et plads på et af vores øvrige konkurrencehold.

MØDEPLIGT: 

På showdance-eliteholdene ENERGY & INFINITY er der to ugentlige træninger: Teknik og træning på deres  konkurrencedans. Der er mødepligt til begge træninger. Hip hop Eliteholdene ICONS & COBRA INC. træner  kun én gang om ugen og har ligeledes mødepligt. Dvs. hvis du er småsyg/ skadet så møder du alligevel op og overværer træningen, så du ikke går glip af vigtig info. Du melder heller ikke afbud, fordi du har  fødselsdag eller er inviteret til klassefest/ andet. Større enkeltstående begivenheder kan der til nøds gives  fri til, men instruktøren skal informeres direkte om dette – og i god tid. Afbud gives ikke i en  facebookgruppe – men direkte til instruktøren. Det er netop her, danserne lærer, hvad det betyder at være  et hold. Det er nemlig sjældent dén, der ikke er med til træning, der lider nogen nød. Men det gør resten af  holdet. De mangler deres holdkammerat og skal bruge tid til næste træning på, at instruktøren skal gentage  dét, de lærte sidste gang.  

Bliver man (meget) syg på dagen (høj feber/ opkast) skal instruktøren altså have besked i så god tid som  muligt inden undervisningsstart, da den planlagte undervisning måske ikke kan gennemføres, hvis alle ikke  er til stede. Der bliver ført fraværsregistrering til alle træninger, og man vil blive kaldt til samtale, hvis der er grund til bekymring. Man kan blive udelukket fra konkurrence, hvis der er for meget fravær – eller blive sat  af holdet. I stedet vil man få tilbudt en plads på et andet hold uden mødepligt.

TRÆNINGSLEJRE:

Ikke kun på eliteholdene men på alle danseskolens konkurrencehold er træningslejrene obligatoriske og en forudsætning for at gå på holdet. Du skal derfor ikke tilmelde dig audition, hvis du allerede nu kan se, at du ikke kan deltage i træningslejrene. Datoer for disse står på de enkelte holdbeskrivelser. Kan man ikke deltage i træningslejre, så kan man desværre ikke gå på holdet.

Hjemmetræning: 

Vores elitedansere får efter betaling udleveret et træningsprogram, som er en skabelon de selv skal udfylde  med de træningsvideoer, der er linket til. På den måde bliver træningen både sjov og nem at gå til  derhjemme, fordi danseren har indflydelse på træningsprogrammet. Som elitedanser skal man både have  god kondition, smidighed og styrke i kroppen, for at kunne holde tempoet og niveauet hele dansen  igennem, samt udføre bevægelserne sikkert og teknisk korrekt. Derfor skal de altså hjemmetræne. 

Herudover forventer vi naturligvis, at danserne øver sig på koreografien derhjemme i ugens løb. Er der  noget, der er svært, så kan man altid kontakte træneren, så vil der altid være hjælp at hente i form af en tlfsamtale/video/andet. Elitedanserne skal grundlæggende have LYSTEN til at ville arbejde målrettet med  sin dans. Både koncentreret i timerne – men også derhjemme. 

Holdleder: 

Alle vores konkurrencehold har desuden en holdleder (forælder), som har det overordnede  koordineringsansvar samt opkrævning af penge til konkurrencetøj, deltagergebyrer til konkurrencer mv.  Indkøb af tøj/ andet. Holdlederen skal ikke stå med opgaverne alene, og kan derfor uddelegere opgaver til  de andre forældre på holdet. Til turneringer er det en fælles forældreopgave at få samlet og opvarmet  pigerne og sørge for, at de møder op på de aftalte steder i rette tid. I samarbejde med instruktøren aftales det, hvornår der skal samles penge ind. 

Træningslejre: 

I løbet af sæsonen vil der blive afholdt to træningslejre – også med mødepligt. Den ene i efteråret med  overnatning, den anden i januar uden overnatning. Datoerne meldes ud fra start, og der kan under ingen  omstændigheder gives fri til disse, da det vil være umuligt at indhente det forsømte. Herudover kan der  blive tale om extra-træninger, hvis instruktøren vurderer, der er behov for dette. 

Turneringer: 

Det forventes, at man som elitedanser deltager i alle turneringer. Planen for turneringer og andre  arrangementer i sæson 23/24 udleveres ved sæsonstart i uge 34 – eller så snart alle arrangører har udmeldt  datoer. På den måde kan I som familie planlægge rejser mv. udenom de weekender, hvor der er  turneringer. Reservér dagene i kalenderen med det samme. 

Energy & Infinity deltager i: Kaufmann Cup, Cph-Open & DM i Showdance (evt. Danmark Danser – afstemning på holdet ved sæsonstart) OBS! Til Cph-Open er der udtagelse til både EM & VM. Kvalificerer holdet sig, skal både dansere og forældre være indstillet på at børnene skal deltage – samt at der vil være udgifter forbundet med sådan en tur.

ICONS & Cobra Inc. deltager i: HHI & Kaufmann Cup (evt. Danmark Danser – afstemning på holdet  ved sæsonstart) 

Forældre skal være indstillet på at hjælpe til både ifht. kørselsordninger, transport og opstilling af  eventuelle rekvisitter, hårsætning, makeup mm. Udover turneringer vil der  ofte komme tilbud om diverse opvisninger i Randers. Det forventes, at man så vidt muligt deltager i disse.  Vi ved godt, det kan være sværere, når datoerne ikke er meldt ud på forhånd. Men vi forventer, man  forsøger sit allerbedste ifht. at få det passet ind.

Fortrydelsesret:

Læs vores handelsbetingelser. Der er ikke 14-dages fortrydelsesret på elitehold. Når der er betalt, så har man bundet sig for sæsonen. Denne regel har vi på eliteholdene, da danserne er optaget ved audition.

Skriv dig op på venteliste Vi kontakter dig hvis der opstår flere pladser på holdet. For at få besked med det samme kan du skrive din mail herunder.