Aspirantholds Regler

ASPIRANTHOLDS REGLER
EVITA & NEWSIES

Disse 2 aspiranthold er ikke udtaget ved audition, men følger disse elite/aspirantholdsholds regler som bl.a. Mødepligt. Disse regler giver danserne de allerbedste betingelser for at danse på højt niveau, og kunne konkurrere mod eliten i de danske danseturneringer. 

Udover danseteknikken, lærer vores elever færdigheder som kan bruges i mange andre sammenhænge end dans: Respekt for hinanden, dedikation, punktlighed, vindermentalitet, kammeratskab og forståelsen af at være et ”hold” med alt hvad det indebærer. 

MEN de her ting kommer ikke af sig selv – det kræver et tæt samarbejde mellem  danseskolen, danseren og forældrene. Inden du tilmelder dig et af aspirantholdene, så skal både danser og forældre læse ALT dette grundigt igennem og blive enige om som familie, om det er et projekt, I har lyst og mulighed for  at være en del af. 

Opfylder man ikke vores krav om mødepligt, hjemmetræning, deltagelse i alle træningslejre og konkurrencer, kan man blive sat af holdet. Det kræver en vis erfaring at danse på “meget øvet” niveau. Skulle det ske, at man ikke kan følge med på niveauet, så vil vi kort efter opstart sammen finde en passende løsning, hvilket evt. kan betyde henvisning til et plads på vores begynderhold.

Kan man ikke deltage i en konkurrence pga. skade/andet så er man også forpligtet til at låne kostumet ud til en eventuel  reserve danser. Tilrettelser af kostumet kan forekomme.

Vores indbyrdes kommunikationsplatform foregår i en lukket facebookgruppe. Det er derfor et krav, at minimum én forælder pr. danser har en facebook-profil, som man er villig til aktivt at bruge til dette formål – det er her al vigtig planlægning og koordinering foregår. På juniorholdene forventes det ligeledes af danserne. Ofte kræves der hurtige svar fra jer.

MØDEPLIGT: 

Til den ugentlige holdtræning er der mødepligt! Dvs. hvis du er småsyg/småfeber/skadet så møder du alligevel op og overværer træningen, så du ikke går glip af vigtig info.
Du melder heller ikke afbud, fordi du har fødselsdag eller er inviteret til klassefest/ skolefest/ andet. Større enkeltstående begivenheder som fx bryllup/konfirmationer, kan der gives fri til, men instruktøren skal informeres direkte om dette – og i god tid.  Afbud gives aldrig i en  facebookgruppe,  men direkte til instruktøren på messenger med uddybende årsag.
Det er netop her, danserne lærer, hvad det betyder at være  et hold. Det er nemlig sjældent dén, der ikke er med til træning, der lider nogen nød, men det gør resten af  holdet! De mangler deres holdkammerat og skal bruge ekstra tid til næste træning på, at instruktøren skal gentage det, de lærte sidste gang – altså forsinker man hele holdets udvikling!

Bliver man meget syg på dagen (høj feber/opkast) skal instruktøren altså have besked i så god tid som  muligt inden undervisningsstart, da den planlagte undervisning måske ikke kan gennemføres, hvis alle ikke er til stede. 

Der bliver ført fraværsregistrering til alle træninger, og man vil blive kaldt til samtale, hvis der er grund til bekymring. Man kan blive udelukket fra konkurrence, hvis der er for meget fravær – eller blive sat af holdet. I stedet vil man få tilbudt en plads på et hold uden mødepligt – men ikke nødvendigvis en plads til dette holds konkurrencer (alt efter hvornår i sæsonen, det sker).

Rejser er heller ikke gyldig grund til udeblivelse af konkurrencer, opvisninger eller træningslejre. Er der en planlagt rejse allerede inden audition, skal der gives besked herom til første træning. Rejser planlagt efter sæsonstart godtages ikke som gyldigt afbud til en konkurrence/ opvisning/ træningslejr. Sker dette, vil man blive sat af holdet.

Træningslejre med mødepligt:

Ikke kun på elite- og aspirantholdene, men på alle danseskolens konkurrencehold er træningslejrene obligatoriske og en forudsætning for at gå på holdet! Du skal derfor ikke tilmelde dig et hold, hvis du allerede nu kan se, at du ikke kan deltage i træningslejrene. Datoerne meldes ud fra start på de enkelte holdbeskrivelser her på hjemmesiden, og der kan under ingen omstændigheder gives fri til disse, da det vil være umuligt at indhente det forsømte. Kan man ikke deltage i træningslejre, kan man altså ikke gå på holdet. Reservér dagene i kalenderen med det samme, du har fået en plads på et hold!

Turneringer: 

Det forventes, at man som danser på aspirantholdene deltager i ALLE turneringer. Planen for turneringer og andre  arrangementer i sæson 24/25 står på hjemmesidens kalender. På den måde kan I som familie planlægge rejser mv. udenom de weekender, hvor der er turneringer. Reservér dagene i kalenderen med det samme! Aspirantholdene deltager i: Kaufmann Cup & DM i Showdance.

Forældre skal være indstillet på at hjælpe til både ifht. kørselsordninger, transport og opstilling af  eventuelle rekvisitter, håropsætning, makeup mm. VIGTIGT! Har danseren glemt en del af sit konkurrencetøj, får man ikke lov at danse med på scenen. Så husk det hele også hårbånd, strømpebukser mm.

Udover turneringer vil der måske komme tilbud om diverse opvisninger i Randers. Det forventes, at man så vidt muligt deltager i disse. Vi ved godt, det kan være sværere, når datoerne ikke er meldt ud på forhånd. Men vi forventer, man forsøger sit allerbedste for at få det passet ind.

Hjemmetræning: 

Vores aspirant-dansere får efter betaling udleveret et træningsprogram, som er en skabelon, de selv skal udfylde med de træningsvideoer, der er linket til. På den måde bliver træningen både sjov og nem at gå til derhjemme, fordi danseren har indflydelse på træningsprogrammet. Som aspirant-danser skal man både have  god kondition, smidighed og styrke i kroppen, for at kunne holde tempoet og niveauet hele dansen igennem, samt udføre bevægelserne sikkert og teknisk korrekt.
Derfor SKAL de altså hjemmetræne! Herudover forventer vi naturligvis, at danserne øver sig på koreografien derhjemme i ugens løb. Er der  noget, der er svært, så kan man altid kontakte træneren, så vil der altid være hjælp at hente i form af en telefonsamtale/video/andet. 

Aspirant-danserne skal grundlæggende have LYSTEN til at ville arbejde målrettet med sin dans. Både koncentreret i timerne – men også derhjemme. Det er også forældrenes ansvar at følge op på, om de får trænet derhjemme, og være med til at minde dem om det, hvis jeres barn sløser med træningen!

Fortrydelsesret:

Når man tilmeldes konkurrencedans (uanset niveau), så binder man sig til hele sæsonen. Du bestemmer selv, om du vil betale for hele sæsonen én gang og opnå rabat – eller om du vil betale af to omgange. Skulle du mod forventning udmelde dit barn i løbet af sæsonen, så vil du stadig skulle betale for sidste del af sæsonen, da dit barn optager en plads for en anden, som gerne ville have haft en plads på vores populære konkurrencehold.

Hvis vi finder en reservedanser, der kan overtage pladsen, så er pladsen gratis for reservedanseren. Udmelder du dit barn, så tilhører kostumet (inkl. sko mm.) danseskolen, således at vi frit kan råde over det og få det tilpasset en eventuel reservedanser. Kostumet skal afleveres på danseskolen umiddelbart efter udmeldelsen. Udmeldelse kan kun ske ved skriftlig henvendelse på [email protected]

Vores Elite- og aspirantholdsregler er udfærdiget med bistand fra advokat Christian Norup Hostrup fra Advokatfirmaet Vingaardshus.

Skriv dig op på venteliste Vi kontakter dig hvis der opstår flere pladser på holdet. For at få besked med det samme kan du skrive din mail herunder.